หน้าแรก เกี่ยวกับเรา คอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรม/ข่าวสาร สื่อธรรมะ
สนับสนุนเรา สมัคร ติดต่อเรา
สโลแกน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ก่อตั้ง
กรรมการมูลนิธิฯ
เยี่ยมชมสถานที่
1 ทั้งกุฏิและศาลา
2 มาตาสิกขาลัย
3 อิงธรรม
4 ธรรมสาวิกา
5 พุทธธรรม
อาหารมังสวิรัติ
ปฏิบัติธรรม
คอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษ
การปลีกวิเวก
องค์กรภายนอก
วิทยากร
วิทยากร พระภิกษุ
วิทยากร หญิง
วิทยากร ชาย
ระเบียบปฏิบัติ
คติธรรม
ธรรมะโดนใจ
บทกลอน
คีตธรรม
เสียงหนังสือ
e-Book

  


"ตื่นรู้"

- อบรมเพื่อการตื่นรู้ -

 
   
   
   
   

บอกกล่าว "เล่าสู่"


   

ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร
25 - 27 ม.ค. 63


   

สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์
8 ก.พ. - 10 ก.พ. 63


   

ฝึกสติปัญญา พัฒนาชีวิต
ใฝ่วิถีพุทธรรม ใกล้ชิดพงไพร


   

ฝึกสติปัญญา พัฒนาชีวิต
ใฝ่วิถีพุทธรรม ใกล้ชิดพงไพร


   

การพัฒนาจิตกับโลกยุคใหม่
27 มี.ค. - 29 มี.ค.63


ธรรมะ "ดี๊ดี"

   
   
   
   
"จาคะ"

- จิตที่คิดจะ ให้ นั้นเบา -

   
   
   
   

"ระเบียบปฏิบัติ"

- สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน -

W3.CSS

 

กรุณาเลือก