กิจกรรม/ข่าวสาร

  สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์ 20 พฤศจิกายน 2561

***คอร์สปฏิบัติธรรม สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์ โดย อ.ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561
**ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ facebook คลิก

1-ภาพกิจกรรม สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์