หน้าแรก เกี่ยวกับเรา คอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรม/ข่าวสาร สื่อธรรมะ
สนับสนุนเรา สมัคร ติดต่อเรา
สโลแกน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ก่อตั้ง
กรรมการมูลนิธิฯ
เยี่ยมชมสถานที่
1 ทั้งกุฏิและศาลา
2 มาตาสิกขาลัย
3 อิงธรรม
4 ธรรมสาวิกา
5 พุทธธรรม
อาหารมังสวิรัติ
ปฏิบัติธรรม
คอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษ
การปลีกวิเวก
องค์กรภายนอก
วิทยากร
วิทยากร พระภิกษุ
วิทยากร หญิง
วิทยากร ชาย
ระเบียบปฏิบัติ
คติธรรม
ธรรมะโดนใจ
บทกลอน
คีตธรรม
เสียงหนังสือ
e-Bookมูลนิธิอาศรมมาตา มูลนิธิอาศรมมาตา

      ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ระบุจำนวนเงินค่ะ
   1    เสวนาธรรม
 2019-09-20 ถึง 2019-09-22
แม่ชีดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์ ,
เจ้าภาพ กองละ
   2    ชีวิตควนเป็นอยู่อย่างไร...ทำไมต้องฝึกสติปัญญา
 2019-10-25 ถึง 2019-10-29
พระบูชา ธัมมปูชโก,พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   3    ปรมัตถ์ภาวนา
 2019-11-01 ถึง 2019-11-08
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ,
เจ้าภาพ กองละ
   4    สมถะ วิปัสสนา มินิธุดงค์
 2019-11-16 ถึง 2019-11-18
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง,
เจ้าภาพ กองละ
   5    ธุดงค์กรรมฐาน
 2019-11-30 ถึง 2019-12-04
พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช,
เจ้าภาพ กองละ
   6    มรณานุสติ
 2019-12-09 ถึง 2019-12-12
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล,
เจ้าภาพ กองละ
   7    ชีวิตควนเป็นอยู่อย่างไร...ทำไมต้องฝึกสติปัญญา
 2019-12-18 ถึง 2019-12-22
พระบูชา ธัมมปูชโก,พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   8    สติปัฏฐาน4
 2019-12-28 ถึง 2020-01-01
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ,
เจ้าภาพ กองละ

 

กรุณาเลือก