หน้าแรก เกี่ยวกับเรา คอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรม/ข่าวสาร สื่อธรรมะ
สนับสนุนเรา สมัคร ติดต่อเรา
สโลแกน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ก่อตั้ง
กรรมการมูลนิธิฯ
เยี่ยมชมสถานที่
1 ทั้งกุฏิและศาลา
2 มาตาสิกขาลัย
3 อิงธรรม
4 ธรรมสาวิกา
5 พุทธธรรม
อาหารมังสวิรัติ
ปฏิบัติธรรม
คอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษ
การปลีกวิเวก
องค์กรภายนอก
วิทยากร
วิทยากร พระภิกษุ
วิทยากร หญิง
วิทยากร ชาย
ระเบียบปฏิบัติ
คติธรรม
ธรรมะโดนใจ
บทกลอน
คีตธรรม
เสียงหนังสือ
e-Bookมูลนิธิอาศรมมาตา มูลนิธิอาศรมมาตา

      ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ระบุจำนวนเงินค่ะ
   1    ❀✿เต็มแล้วคะ❀✿
 2021-03-15 ถึง 2021-03-17
อาจารย์ พศิน อินทรวงศ์,
เจ้าภาพ กองละ
   2    เจริญสติ 14 จังหวะ หลวงพ่อเทียน
 2021-04-03 ถึง 2021-04-07
พระอาจารย์วัฒนชัย กัลยาโณ,
เจ้าภาพ กองละ
   3    ปรมัตถ์ภาวนา
 2021-04-10 ถึง 2021-04-15
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ,
เจ้าภาพ กองละ
   4    ฝึกสติให้ทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย
 2021-05-01 ถึง 2021-05-05
พระบูชา ธัมมปูชโก, พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   5    อริยมรรค ๑
 2021-05-15 ถึง 2021-05-19
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ,
เจ้าภาพ กองละ
   6    ฝึกสติให้ทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย
 2021-06-03 ถึง 2021-06-07
พระบูชา ธัมมปูชโก, พระภัทรดร จันทฺธัมโม
เจ้าภาพ กองละ
   7    เสวนาธรรม
 2021-06-25 ถึง 2021-06-27
แม่ชีดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์,
เจ้าภาพ กองละ

 

กรุณาเลือก