หน้าแรก เกี่ยวกับเรา คอร์สปฏิบัติธรรม กิจกรรม/ข่าวสาร สื่อธรรมะ
สนับสนุนเรา สมัคร ติดต่อเรา
สโลแกน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้ก่อตั้ง
กรรมการมูลนิธิฯ
เยี่ยมชมสถานที่
1 ทั้งกุฏิและศาลา
2 มาตาสิกขาลัย
3 อิงธรรม
4 ธรรมสาวิกา
5 พุทธธรรม
อาหารมังสวิรัติ
ปฏิบัติธรรม
คอร์สปฏิบัติธรรมพิเศษ
การปลีกวิเวก
องค์กรภายนอก
วิทยากร
วิทยากร พระภิกษุ
วิทยากร หญิง
วิทยากร ชาย
ระเบียบปฏิบัติ
คติธรรม
ธรรมะโดนใจ
บทกลอน
คีตธรรม
เสียงหนังสือ
e-Book



มูลนิธิอาศรมมาตา มูลนิธิอาศรมมาตา

      ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ระบุจำนวนเงินค่ะ
   1    ปรมัตถ์ภาวนา
 2021-11-06 ถึง 2021-11-13
อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล ,
เจ้าภาพ กองละ
   2    ไม่เสียดายก่อนตายได้รู้ธรรม
 2021-11-20 ถึง 2021-11-22
อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง,
เจ้าภาพ กองละ
   3    สาวิกาธุดงค์
 2021-12-03 ถึง 2021-12-07
พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช,
เจ้าภาพ กองละ
   4    ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย
 2021-12-18 ถึง 2021-12-22
พระบูชา ธัมมปูชโก,
เจ้าภาพ กองละ
   5    อริยมรรค ๑
 2021-12-31 ถึง 2022-01-04
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง ,
เจ้าภาพ กองละ

 

กรุณาเลือก